fbpx

Foretak som ønsker ansvarsrett i byggesaker, skal fra 1.1.2016 erklære ansvar i stedet for å sende søknad om lokal godkjenning med tilhørende dokumentasjon. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet.

 

Foretaket skal bekrefte at det har nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det konkrete byggetiltaket i tråd med plan- og bygningslovgivningen i tiltaket.

  • Erklæring om ansvarsrett skal definere og avgrense foretakets oppgaver og ansvar
  • I erklæringen bekrefter foretaket at det er kvalifisert for de oppgavene de skal utføre i byggesaken.
  • Erklæringen skal være underskrevet av foretaket.
  • Blankett 5181 Erklæring om ansvarsrett kan brukes

 

Når oppstår ansvarsretten?

Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæring en er sendt til kommunen. Erklæringen om ansvarsrett kan enten sendes direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker, eller sendes til ansvarlig søker som videreformidler denne til kommunen.

 

Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker. I så fall kan arbeidet først påbegynnes når ansvarlig søker har sendt erklæringen om ansvarsrett til kommunen.

 

Ingen overgangsregler

Det er ingen overgangsregler. Reglene om erklæring av ansvarsrett som trer i kraft 1.1.2016 gjelder alle byggesaker – både nye og pågående. Foretak som har søkt om lokal godkjenning uten at søknaden er ferdigbehandlet, kan erklære ansvar fra 1.1.2016.

 

Les hele saken i pressemelding fra DiBK her.

Meny