fbpx

nytt godkjenningsmerke for sentral godkjenning

Fra 1.1.2016 endres vilkårene for å få sentral godkjenning. Hensiktet med de nye vilkårene skal gjøre det enklere å velge seriøse aktører i bygg- og anleggsbransje. Ved søknad om sentral godkjenning etter de nye vilkårene skal det dokumenteres at foretaket ikke skylder skatter og avgifter, at de ansatte er registrert i foretaket, og det kan leveres HMS egenerklæring for de ansatte i bedriften. Målet er å gjøre det vanskeligere for bedrifter å ikke drive lovlig innen byggebransjen. Det er også utarbeidet et nytt godkjenningsmerke som skal skille foretak som er under de nye vilkårene. På denne måten skal det være tryggere å velge en aktør med sentral godkjenning, da det ikke lengre kun stilles krav til faglig kvalifiksjon, men også at man driver lovlig i bransjen.

En annen endring som også trer i kraft, er opphør av lokal godkjenningsordningen. Mer om dette kan du lese her.

 

Meny