Tilsyn i byggesaker

Vi ser en økning i kommunale tilsyn i byggesaker

Siden lokal godkjenning for ansvarsrett ble erstattet med erklæring om ansvarsrett 1. januar 2016, skulle kommunene bruke mer tid på å føre tilsyn istedenfor å behandle søknader om ansvarsrett. Vårt inntrykk er at det tok noe tid før denne endringen førte til flere kommunale tilsyn. Spesielt slutten av 2017 og frem til nå, har vi merket en større pågang fra våre kunder som ønsker hjelp i tilsynssaker. Vi tror dette kun er starten, og at antall tilsyn kommer til å øke ut over året, og inn i 2019.

I 2018 og 2019 skal kommunene prioritere tilsyn med kvalifikasjoner i foretak og produktdokumentasjon.
Kilde: dibk.no

For de fleste som jobber med søknadspliktig arbeid, vil et tilsyn komme før eller siden. Faktisk, kan et tilsyn på byggesaker gjennomføres inntil 5 år etter dato for ferdigattest.

 

Tilsyn går i all hovedsak på:

  • produktdokumentasjon
    • dokumentasjon for produkter som er benyttet i byggeprosjekter
  • kvalifikasjoner
    • utdanning og erfaring i henhold til ansvarsretten som er erklært i byggeprosjektet
  • kvalitetssikring
    • rutiner og sjekklister for kvalitetssikring av ansvarsområde

 

Det er derfor viktig å få på plass gode rutiner og sjekklister helt fra start, slik at arbeidet med å legge frem dokumentasjon ved tilsyn fordrer minimalt med arbeid. Tilsyn på kvalitetssikring er bare en kontroll av dokumentasjon man er pålagt i henhold til plan- og bygningsloven.

Dersom ditt foretak har fått tilsyn i en byggesak, er vi her for å bistå i arbeidet. Du kan lese mer om bistand i tilsynssaker her.

Vi foretrekker aller helst å hjelpe deg å få på plass gode rutiner for kvalitetssikring. Vi tilbyr alle våre kunder på vårt styringssystem, JobBox, et systemoppsett. Via systemoppsettet får du opplæring i programmet, samt vi tilrettelegger systemet slik at din bedrift kan føre gode og riktige sjekklister, rutiner og avvik med mer, for å tilfredsstille dokumentasjon som etterlyses i et tilsyn. Det er bedre å gjøre ting riktig fra start, enn å drive etterarbeid. Les mer om systemoppsett her.

Ta kontakt med oss om du lurer på mer om systemoppsett eller tilsyn.