fbpx

Ny anleggsrapport om å dele opp store kontrakter skaper store muligheter for små bedrifter

total-kontroll-jobbox-sentral-godkjenning-anleggsrapport-virkningen-av-store-kontrakter-scaled

Onsdag 6.mai la næringsministeren frem Oslo Economics/Inventura-rapporten “Virkningen av store offentlige kontrakter”. Anleggsmarkedet er ett av tre markeder som har blitt analysert, og rapporten konkluderer med at det kan lønne seg å dele opp store kontrakter.

Anskaffelsesreglene i dag sier at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter, eller begrunne hvorfor dette ikke gjøres. Rapporten viser at mange er klar over denne bestemmelsen, men ikke alle følger den. Dette fører til svakere konkurranse og at mindre bedrifter utelukkes fra markedet.

Hva betyr dette for mindre bedrifter?

Analysen er ferdig, og nå må regjeringen ta grep for å styrke norske bedrifter. Dette vil bidra til å fremme mindre bedrifter og skape bedre konkurranse. Dette er store muligheter, og det gjelder å være forberedt.

sentralt godkjent nytt godkjenningsmerke for ansvarsrett fra 2016

Sentral godkjenningsmerket hentet fra DIBK

Hvordan stå sterkere i konkurransen?

Ved offentlige kontrakter kan det ikke kreves at en bedrift har Sentral Godkjenning, men det kan stilles lignende kvalifikasjonskrav for å sikre at foretakene har den nødvendige kompetansen. Sentral Godkjenning er en frivillig ordning og ment som et virkemiddel for kvalitet i byggesaker. Foretak må oppfylle en rekke faglige, rutinemessige og sikkerhetsmessige krav for å bli sentralt godkjent for ansvarsrett. Det er altså en stor fordel å få sentral godkjenning, da det uttrykker kvalitet og seriøsitet.

Hvordan bli sentralt godkjent?

Vi i Total Kontroll kan hjelpe ditt foretak med søknaden. Vår lange erfaring er en trygghet ved at søknaden vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav.

Ett av kravene for Sentral Godkjenning er å vise til rutiner for kvalitetssikring.  Med Total Kontroll sitt styringssystem, JobBox, har du det rette verktøyet for kvalitetssikring i dine prosjekter. JobBox inneholder kvalitetssystem, HMS/internkontroll, timeregistrering og den elektroniske kjøreboken TripLog. Du får med andre ord alt du trenger i ett system for å arbeide mer effektivt.

Få et konkurransefortrinn og fyll ut skjema under, så tar vi kontakt for å hjelpe deg med veien videre!

Meny