Vi bistår deg med utarbeidelse av komplett byggesøknad klar for signering og innsending til kommunen.

Vi bistår med følgende

 • Utarbeidelse om søknad om tiltak
 • Nabovarsler
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Koordinattabell
 • Lokal godkjenning til kunde
 • Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift
 • Utarbeide gjennomføringsplan
 • Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen
 • Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Noe tid må selvsagt ofres for at vi skal få et tilfredsstillende resultat. Opplysninger vi trenger fra ditt foretak er:

 1. Plan-, snitt- og fasadetegninger
 2. Situasjonskart
 3. Eventuelle ansvarsbelagte aktører i tiltaket
 4. Adresse der jobben skal utføres (eventuelt gnr og bnr)

Vil du vite mer?

Hvorfor bruke bistand til byggesøknad?

Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land, noe som medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

Vi tilbyr faste oppdrag som sikrer dine oppdrag

Med rammeavtale sikrer du dine byggeprosjekter fremdrift der vi alltid vil prioritere dine søknaden. I tillegg til dette vil du også oppnå gunstigere priser til faste avtale.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer.

Be om prisvurdering på byggesøknad:

Meny