fbpx

Utarbeidelse av byggesøknad

Total Kontroll AS - hjelp til utarbeidelse av Byggesøknad

Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land, noe som medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

Noe tid må selvsagt ofres for at vi skal få et tilfredstillende resultat. Opplysninger Total Kontroll AS trenger fra ditt foretaket er:

 1. Plan-, snitt- og fasadetegninger
 2. Situasjonskart
 3. Eventuelle ansvarsbelagte aktører i tiltaket
 4. Adresse der jobben skal utføres (eventuelt gnr og bnr)

Vi gjør følgende:

 • Utarbeidelse om søknad om tilltak
 • Nabovarsler
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Koordinattabell
 • Lokal godkjenning til kunde
 • Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift
 • Utarbeide gjennomføringsplan
 • Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen
 • Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Vi kan også:

Vi kan også være behjelpelig med eventuell søknad om dispensasjon, tegninger/arkitekttjenester og ansvarlig søkende dersom dette er nødvendig

Vi leverer en byggesakspakke som den kommunale byggesaksbehandleren setter pris på. Dette igjen gir en smidigere saksbehandling hos kommunen.