fbpx
La oss spare deg for arbeid
- vi utarbeider din byggesøknad
La oss spare deg for arbeid
- vi utarbeider din byggesøknad
Vi gjør
følgende

→ Utarbeidelse av søknad om tiltak

→ Nabovarsel

→ Opplysninger om tiltakets ytre rammer

→ Koordinattabell

→ Lokal godkjenning til kunde

→ Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift

→ Utarbeide gjennomføringsplan

→ Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen

→ Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Closeup of unrecognizable senior man filling in application papers at home sitting at table with laptop
Vi kan også
bistå med

Søknad om dispensasjon, tegninger/arkitekttjenester og ansvarlig søkende dersom dette er nødvendig.

Å levere en byggesakspakke som den kommunale byggesaksbehandleren priser. Dette igjen gir en smidigere saksbehandling hos kommunen.

Kom igang
idag
Vi gjør
følgende

→ Utarbeidelse av søknad om tiltak

→ Nabovarsel

→ Opplysninger om tiltakets ytre rammer

→ Koordinattabell

→ Lokal godkjenning til kunde

→ Kontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift

→ Utarbeide gjennomføringsplan

→ Utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen

→ Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen

Closeup of unrecognizable senior man filling in application papers at home sitting at table with laptop
Vi kan også
bistå med

Søknad om dispensasjon, tegninger/arkitekttjenester og ansvarlig søkende dersom dette er nødvendig.

Å levere en byggesakspakke som den kommunale byggesaksbehandleren priser. Dette igjen gir en smidigere saksbehandling hos kommunen.

Kom igang
idag
Untitled design (13)

Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land, noe som medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

Noe tid må selvsagt ofres for at vi skal få et tilfredsstillende resultat. Opplysninger Total Kontroll AS trenger fra ditt foretaket er:

  1. Plan-, snitt- og fasadetegninger
  2. Situasjonskart
  3. Eventuelle ansvarsbelagte aktører i tiltaket
  4. Adresse der jobben skal utføres (eventuelt gnr og bnr)
Untitled design (13)

Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land, noe som medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

Med vår solide kompetanse på utforming av byggesøknader kan vi tilby en komplett byggesøknad med alle vedlegg til fastpris. Vi kan byggesøknader, og vi jobber for at alle saker kan leveres komplett.

Noe tid må selvsagt ofres for at vi skal få et tilfredsstillende resultat. Opplysninger Total Kontroll AS trenger fra ditt foretaket er:

  1. Plan-, snitt- og fasadetegninger
  2. Situasjonskart
  3. Eventuelle ansvarsbelagte aktører i tiltaket
  4. Adresse der jobben skal utføres (eventuelt gnr og bnr)