HMS kurs for daglig leder

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Vårt HMS kurs er godkjent og dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å gjennomgå.

I løpet av kurset får du en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften, og hvilke krav det stilles til deg som arbeidsgiver. Du vil i tillegg til dette også komme innom internkontrollforskriften, og du vil få eksempler og tips på hvordan du som leder kan oppnå et vellykket HMS system i din bedrift.

Kurset avsluttes med en prøve, som blir dokumentert med kursbevis når prøven er bestått.

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på én til tre timer. Tradisjonelle kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Kurset inneholder:

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Hvem passer kurset for?

  • Daglig leder
  • Ansatte som ellers ønsker seg HMS opplæring

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 30 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Vårt HMS kurs er delt i 3 deler:

•  Del 1: Tar for seg informasjon om kurset og målet med opplæringen.

• Del 2: Gjennomgang av de mest sentrale delene ved arbeidsmiljøloven og andre relevante forskrifter.

• Del 3: Består av en avsluttende prøve på ca 25 spørsmål med svaralternativer.

Jeg vil vite mer:

Eller kontakt oss på tlf:  53 00 26 30

Meny