fbpx

Symbolet «JobBox – Quality Management System» kan brukes av alle bedrifter som er brukere av JobBox

Dette er et kvalitetsstempel som viser at bedriften har et oppdatert styringssystem som oppfyller arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav for å drive innen bygg- og anleggsbransjen. Bedrifter som bruker dette symbolet viser at de er en seriøs aktør i markedet, og kan sees som en trygghet for kunder og samarbeidspartnere.

SLIK GJØR DU:

Dersom du ønsker å bruke symbolet på din webside, kan du lett kopiere og lime inn kildekoden som vist under. Betingelsen for dette er at du er kunde og bruker av vårt styringssystem, og at kildekoden ikke endres. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende dette

EPS format brukes i grafisk produksjon (trykk, utsmykkinger o.l.) og krever egne program for å kunne åpne og se innholdet.

Ekstra liten

<a href="http://www.totalkontroll.no/jobbox/" target="_blank">
<img src="http://www.totalkontroll.no/img/jobbox-kvalitetsmerke_xs.png" /></a>

Liten

<a href="http://www.totalkontroll.no/jobbox/" target="_blank">
<img src="http://www.totalkontroll.no/img/jobbox-kvalitetsmerke_s.png" /></a>

Mellomstor

<a href="http://www.totalkontroll.no/jobbox/" target="_blank">
<img src="http://www.totalkontroll.no/img/jobbox-kvalitetsmerke_m.png" /></a>

Stor

<a href="http://www.totalkontroll.no/jobbox/" target="_blank">
<img src="http://www.totalkontroll.no/img/jobbox-kvalitetsmerke_l.png" /></a>

Ekstra stor

<a href="http://www.totalkontroll.no/jobbox/" target="_blank">
<img src="http://www.totalkontroll.no/img/jobbox-kvalitetsmerke_xl.png" /></a>