Obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013, og har for mange skapt et stort behov for å ta til seg ny kunnskap rundt dette.

Vårt kurs i uavhengig kontroll er et nettbasert selvstudie, og vil gi deg den kunnskapen du trenger for å utføre kontroll, samt stå ansvarlig for områder som skal bli kontrollert.

Kurset er oversiktlig og lettleselig, samtidig som det gir deg alt du trenger å vite om uavhengig kontroll. Kurset avsluttes med en prøve etterfulgt av tilsendt diplom i posten. Les mer om uavhengig kontroll her.

Vårt kursmateriell gir deg høy kunnskap rundt uavhengig kontroll

Kurset inneholder:

  • Introduksjon av regelverket
  • Kontrollområder
  • Gjennomføring av uavhengig kontroll
  • Godkjenning og kvalifikasjoner
  • Kontrollforetakets uavhengighet
  • Kommunen og krav til kontroll
  • Bruk av styringssystem og sjekklister

Hvem passer kurset for?

  • Alle som skal utføre kontroll
  • Alle som står ansvarlig for det som skal kontrolleres

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 60 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Et kurs i uavhengig kontroll er like aktuelt for både kontrollør og foretaket som skal kontrolleres. Sørg for å ikke komme på etterskudd i en bransje som stadig er i utvikling! Et kurs vil hjelpe deg med dette! Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål verdørende kurs i uavhengig kontroll.

Jeg vil vite mer:

Eller kontakt oss på tlf:  53 00 26 30

Meny