fbpx

OBS!

Vi har lansert et helt nytt moderne kvalitetssystem – JobBox – som erstatter dagens kvalitetssystem.

Klikk her for å lese om JobBox!

OBS!

Det er i dag et lovkrav at alle bedrifter i bygg og anleggsbransjen har skriftlige rutiner for kvalitetssikring i sine byggeprosjekter.

 

Total Kontroll AS sitt styringssystem (også kalt kvalitetssikringssystem) inneholder altdu trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav. Et kvalitetsystem er et system som inneholder alle sjekklister, avviksmeldinger, prosjekhånbøker osv. knyttet opp mot din bransje.

Vi har stort fokus på brukervennlighet og fleksibilitet, og har derfor plassert vårt system i “skyen”. Kvalitetssystemet er nettbasert, og det eneste kravet for bruk er tilgang til internett. Du gjør alle oppdtaringer i nettleseren din. Det er ingen nødvendighet med installering av programvare på din PC. Alle oppgraderinger og endringer vi gjør blir automatisk endret for deg neste gang du logger inn. På denne måten er vårt kvalitetssystem fleksibelt og fremtidsrettet.

Kvalitetssystem i perm

Vi tilbyr også kvalitetssystem i papirbasert form, levert i perm. Dette kan være aktuelt for de som av forskjellige grunner ikke kan benytte seg av den nettbaserte utgaven.

Ta kontakt for mer informasjon vedrørende kvalitetssystem i perm.

Eller ring oss på tlf. 53 00 26 30

Vi leverer et komplett kvalitetssystem

 

Opprett prosjekter, legg inn prosjektansvarlig, velg start og evt. slutt dato. Legg til beskrivelse av prosjektet, og knytt opp mot forskjellige kontaktpersoner til prosjektet ut i fra kontaktlisten din. Prosjekter kan når som helst endres.

 

Opprett kontakter. Dette kan være samarbeidspartnere, underleverandører og lignende. Kontakter kan raskt knyttes opp mot dine prosjekter.

 

Alle dokumenter vedrørende prosjektet kan lastes opp og samles inn under prosjektet. Du kan også hente dokumenter du trenger i forbindelse med prosjektet direkte fra kvalitetssystemet. Dette kan være sjekklister, avviksskjema, og lignende.

 

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

 

Bedriftens logo følger med på alle utskrifter som gjøres fra systemet.

 

Sjekklister til alle bransjer du har kjøpt tilgang til ligger lett tilgjengelig. Du kan fylle ut direkte i nettleseren og legge den ferdig utfyllede sjekklisten i ønsket prosjekt, eller du kan ta utskrift, føre for hånd, og så i ettertid endre sjekklisten i prosjektet, eller scanne inn og laste opp sjekklisten i samme prosjekt.

 

HMS i prosjektet kan knyttes opp mot prosjekter, for eks SHA-plan, sikker jobbanalyse, HMS instrukser med mer.

 

Alle søknadsblanketter til kommunen ligger tilgjengelig gratis for nedlasting, med mulighet for å fylle ut digitalt før utskrift.

 

Inneholder oppdaterte dokumenter, gjeldene lover og regler.

 

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over alt som skal skje innenfor prosjektet, eller den daglige drift i selskapet.