fbpx

Lokal godkjenning opphørte 1.1.2016

 

Erklæring om ansvarsrett

Foretak som ønsker ansvarsrett i byggesaker, skal fra 1.1.2016 erklære ansvar i stedet for å sende søknad om lokal godkjenning med tilhørende dokumentasjon. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet.

 

Foretaket skal bekrefte at det har nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det konkrete byggetiltaket i tråd med plan- og bygningslovgivningen i tiltaket.

  • Erklæring om ansvarsrett skal definere og avgrense foretakets oppgaver og ansvar
  • I erklæringen bekrefter foretaket at det er kvalifisert for de oppgavene de skal utføre i byggesaken.
  • Erklæringen skal være underskrevet av foretaket.
  • Blankett 5181 Erklæring om ansvarsrett kan brukes

 

For mer informasjon, ta kontakt.