fbpx

Søk om mesterbrev uten skolegang!

Som første tilbyder av denne tjenesten har vi opparbeidet oss en spisskompetanse innen søknader om mesterbrev basert på din realkompetanse!

Fordeler ved å søke, kontra gå mesterskolen:

Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang
Det er ingen prøver eller eksamen som må bestås
Du trenger kun å dokumentere din kompetanse og erfaring

Fordeler ved å søke

Mesterbrevloven har åpnet opp for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som vi i Total Kontroll ønsker å hjelpe deg med.

Fordeler ved å søke, kontra gå mesterskolen:

Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang
Det er ingen prøver eller eksamen som må bestås
Du trenger kun å dokumentere din kompetanse og erfaring

Tilfredsstiller du kravene som er stilt under, da er du en kandidat til å søke mesterbrev på bakgrunn av din realkompetanse.

Sjekk om du kan bli mester

Hvorfor bruke bistand til mesterbrev søknad?

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at vår bistand i søkeprosessen krever også mye av deg, og at dette ikke er en snarvei til mesterbrev.

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at vår bistand i søkeprosessen krever også mye av deg, og at dette ikke er en snarevei til mesterbrev.

Med vår solide kompetanse på utforming av mesterbrevsøknader, sørger vi for at hele din kompetanse blir formulert på best mulig måte.

Som første leverandør av denne tjenesten i Norge, er vi stolt over en oppslutning på hele 100% av alle søknader som er levert.

Alle våre søknader har blitt godkjent så langt. Det er trygt å velge oss!

Faglig ledelse består av seks temaer rettet mot byggenæringsbedriftene:

a. Byggenæringen
b. Byggesaken
c. Prosjektering
d. Kontrahering
e. Byggeplass
f. Ferdigstillelse og dokumentasjon

Faglig fordypning i byggfag er tilpasset det enkelte håndverksfaget, og består for de fleste fagene av fem temaer rettet mot det konkrete mesterfaget:

a. Byggesøknader
b. Prosjektering
c. Utførelse
d. Faglig kalkulasjon
e. Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Bedriftsledelse består av tre temaer rettet mot håndverksbedriftene:

a. Organisasjon, ledelse og administrasjon
b. Markedsføringsledelse
c. Økonomistyring

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang:

Meny