fbpx

Nå kan du søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse!

Hos Total Kontroll AS tilbyr vi bistand i søknadsprosessen om mesterbrev

Mesterbrevloven har åpnet opp for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som vi i Total Kontroll ønsker å hjelpe deg med.

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at vår bistand i søkeprosessen krever også mye av deg, og at dette ikke er en snarevei til mesterbrev.

I 2015 ble 566 kandidater tildelt mesterbrev. 317 av disse har tatt mesterutdanningen hos Folkeuniversitetet. De resterende ble tildelt mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse eller utdanning fra fagskoler og Norges Eiendomsakademi. Dvs at 43.99% fikk sitt mesterbrev på sin realkompetanse eller utdanning fra fagskole og Norges Eiendomsakademi.

 

Fordeler ved å søke, kontra gå mesterskolen:

  • Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang
  • Det er ingen prøver eller eksamen som må bestås
  • Du trenger kun å dokumentere din kompetanse og erfaring

 

Tilfredsstiller du kravene som er stilt under, da er du en kandidat til å søke mesterbrev på bakgrunn av din realkompetanse.

Søknaden er delt inn i tre moduler

1. Faglig ledelse består av seks temaer rettet mot byggenæringsbedriftene:

a. Byggenæringen
b. Byggesaken
c. Prosjektering
d. Kontrahering
e. Byggeplass
f. Ferdigstillelse og dokumentasjon

2. Faglig fordypning i byggfag er tilpasset det enkelte håndverksfaget, og består for de fleste fagene av fem temaer rettet mot det konkrete mesterfaget:

a. Byggesøknader
b. Prosjektering
c. Utførelse
d. Faglig kalkulasjon
e. Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

3. Bedriftsledelse består av tre temaer rettet mot håndverksbedriftene:

a. Organisasjon, ledelse og administrasjon
b. Markedsføringsledelse
c. Økonomistyring

Ekstern informasjon rundt Mesterbrevordningen