Søk om mesterbrev uten skolegang!

Som første tilbyder av denne tjenesten har vi opparbeidet oss en spisskompetanse innen søknader om mesterbrev basert på din realkompetanse!

Mesterbrevloven har åpnet opp for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som vi i Total Kontroll ønsker å hjelpe deg med.

Fordeler ved å søke, kontra gå mesterskolen:

Du mister ikke tid, arbeidskraft eller penger på skolegang
Det er ingen prøver eller eksamen som må bestås
Du trenger kun å dokumentere din kompetanse og erfaring

Er du kvalifisert?

Dersom du oppfyller disse kravene, kan du være en god kandidat:

  • Fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
  • Minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve.
  • Minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.
  • Oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget.

Sjekk om du kan bli mester

Hvorfor bruke bistand til mesterbrev søknad?

Våre dyktige saksbehandlere har erfaring om søknadsprosessen og hvordan søknaden skal formuleres. I samarbeid med deg, vil de utfylle din søknad på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at vår bistand i søkeprosessen krever også mye av deg, og at dette ikke er en snarvei til mesterbrev.

Med vår solide kompetanse på utforming av mesterbrevsøknader, sørger vi for at hele din kompetanse blir formulert på best mulig måte.

Som første leverandør av denne tjenesten i Norge, er vi stolt over en oppslutning på hele 100% av alle søknader som er levert.

Alle våre søknader har blitt godkjent så langt. Det er trygt å velge oss!

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang:

Meny