fbpx

Total Kontroll AS er per 03.05.2016 miljøtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen.

Miljøfyrtårn er en sertifisering tilpasset små og mellomstore virksomheter som ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

Vi ser på dette som et ledd i å kvalitetssikre den fremtidige driften og våre leveranser til våre oppdragsgivere.

  • Bedriften gir mindre belastning på naturen og er med på å ta ansvar for redusert bruk av ressurser. Miljøsertifisering er et bidrag til det globale klimaarbeidet.
  • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. Miljøfyrtårn-virksomheter får en tydelig miljøprofil, som gir konkurransefortrinn.
  • Reduserte driftskostnader
  • Bedre arbeidsmiljø
Meny