Ta fagbrev på 1-2-3!

Vi melder deg opp til praktisk eksamen.

Eksamen avholdes kontinuerlig hele året. Praktisk eksamen avlegges enten på et avtalt byggeprosjekt i regi av eksamenskandidaten, eller på prøvenemdas egen prøvestasjon. Den praktiske eksamen er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven vil dermed bestå av tre deler:

  • en planleggingsdel
  • en gjennomføringsdel
  • en dokumentasjonsdel
Praktisk eksamen

Etter bestått prøve utstedes det fagbrev eller svennebrev, og du er utdannet fagarbeider eller svenn i ditt fag. Hver vår og hver høst er det fag-/svennebrevutdeling i Oslo rådhus. Alle som har bestått fag-/svenneprøven vil få invitasjon til denne seremonien.

Målet er å få sentral godkjenning. Vi kan bistå deg hele veien!

Krav for å kunne meldes opp i praktisk eksamen:

  • Bestått teoretisk eksamen, og må kunne dokumentere dette med vitnemål (ved å ha gjennomført videregående skole VG1/VG2 i det aktuelle faget), kompetansebevis, fag/svennebrev eller lignende.
  • Dokumentere minst 5 års arbeidspraksis i faget du ønsker å ta. Dette dokumenteres med attester fra arbeidsgivere. Attesten må si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse, ansettelsesforhold og hva du har arbeidet med.

Vi bistår deg i gjennom hele prosessen ved oppmelding og forberedelser. Så snart du har bestått eksamen og fått utdelt fagbrev kan vi starte prosessen med søknad om sentral godkjenning.

Vil du vite mer? Ta kontakt via skjema:

Eller kontakt oss på tlf:  53 00 26 30

Meny