Gjør som over 6000 godkjente bedrifter!

Bruk en solid og erfaren leverandør av søknadstjenester.

sentralt godkjent nytt godkjenningsmerke for ansvarsrett fra 2016

* = En sentral godkjenning må fornyes hvert tredje år.

Vår garanti til deg

Vår garanti bygger på vår kunnskap og erfaring i kartleggingsprosessen i samtaler med deg. Vi spør de riktige spørsmålene – ut i fra dine svar kan vi raskt gi en vurdering på om ditt foretak er kvalifisert – og eventuelt hvilke fagområder og tiltaksklasser du kan få.

Siden 2011 har vi sendt tusentalls søknader til DiBK. Vår erfaring innen søknader skal være en trygghet for deg.

Oppfyller foretaket ditt myndighetenes krav – garanterer vi godkjente søknader!

Sjekk om du kan få sentral godkjenning

Hvorfor bruke bistand til søknad om sentral godkjenning?

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent, fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført.

I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Total Kontroll AS bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav.

Fakta om sentral godkjenning

Sentralt godkjent - godkjenningsmerket for ansvarsrett fra 2016Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid

  • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
  • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
  • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
  • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
  • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for Byggkvalitet.

01.01.2016 ble vilkårene for å søke sentral godkjenning endret. Målet med endringen er å enklere kunne vise at man er en seriøs aktør i byggebransjen. Det omfatter mer dokumentasjon enn tidligere.

De som blir sentralt godkjent må vise til:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

 

Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Ta kontakt for en rask vurdering av ditt selskap:

Meny