fbpx

Sentralt godkjent - godkjenningsmerket for ansvarsrett fra 2016Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Der man tidligere kunne søke lokal godkjenning som erstatning for å være sentralt godkjent, skal man nå erklære ansvarsrett. Istedenfor å behandle søknader, skal kommunene drive tilsyn i større grad, for å kontrollere at foretak som erklærer ansvarsrett oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor sjansen for å bli kontrollert er mye større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

01.01.2016 ble godkjenningsmerket endret

sentralt godkjent nytt godkjenningsmerke for ansvarsrett fra 2016

Hvorfor bruke bistand til søknad om sentral godkjenning?

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent, fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.
Total Kontroll AS bistår ditt foretak med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår erfaring skal være en trygghet for deg ved at søknadene vi leverer for deg er korrekt og i henhold til krav.
Sentral Godkjenning - godkjent for ansvarsrett - bistand til søknad fra Total Kontroll AS
Vi utfører både førstegangssøknad, fornyelser, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, men behov for enten oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut. Vi vil bistå deg ved å velge riktig løsning dersom dette blir behov.
Hos oss er du i trygge hender! Tre år går fort, og vi vil sørge for at du følges opp i god tid før søknaden må fornyes.

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid

  • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
  • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
  • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
  • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
  • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for byggkvalitet, fortrinnsvis via ByggSøk sentral godkjenning

NYE VILKÅR FRA 01.01.2016

Fra 01.01.2016 endres vilkårene for å søke sentral godkjenning. Målet med endringen er å enklere kunne vise at man er en seriøs aktør i byggebransjen. Det omfatter mer dokumentasjon enn tidligere.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

 

Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Styringssystem / kvalitetssikringssystem

NB! For å kunne søke om sentral godkjenning, krever Direktoratet for Byggkvalitet at bedriften innehar et revidert og godkjent kvalitetssikringssystem.

Vårt styringssystem og kvalitetssystem oppfyller kravene.

 

Les mer om vårt kvalitetssystem her

Kan ditt firma stå med ansvarsretten?

Fyll ut kontaktskjema til høyre på siden, og en av våre bedriftsrådgivere vil ta kontakt med deg snarest, eller kontakt oss direkte på telefon 53 00 26 30.

Kan din bedrift få sentral godkjenning?

Fyll ut skjema under så kontakter vi deg.

Er du interessert i noen av våre tjenester, ønsker en avtale eller har spørsmål? Fyll ut følgende informasjon og en av våre konsulenter vil ta kontakt med deg i løpet av kort tid.
Call Now Button