fbpx

Det er kun fordeler som uavhengig kontrollør:

  • Økt oppdragsmengde
  • Økt omsetning

 

Hvilke kompetansekrav kreves for å få sentral godkjenning som kontrollforetak for uavhengig kontroll?

Foretakene må:

  • Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
  • Ha et styringssystem som er tilpasset kontrollfunksjonen, det får du hos oss!
  • Vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

Informasjonshefte:

Les hvorfor du bør bli uavhengig kontrollør