Bistand i tilsynssaker fra DiBK

Vi kan hjelpe deg ved varsel om tilsyn!

Våre dyktige HMS og KS rådgivere har lang erfaring med tilsynssaker relatert til sentral godkjenning. Våre rådgivere jobber til daglig med HMS og KS systemoppsett for tilpassing av blant annet bedriftens rutiner i vårt styringssystem JobBox. Vi vet hvilken dokumentasjon som skal være på plass, og hva DiBK etterspør.

Sjekklister, rutiner, avvikshåndtering og mye mer, er ikke noe som bare skal dokumenteres ved et tilsyn, det er noe man skal jobbe med kontinuerlig – det er lovpålagt i plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle som driver med søknadspliktig arbeid uavhengig om foretaket har sentral godkjenning eller ikke.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.

§ 25-1.Tilsynsplikt (utdrag fra Plan- og bygningsloven)

Vi tilbyr alle våre kunder som bruker vårt styringssystem, JobBox, en bistand til å komme i gang med å få lagt til og tilpasset alle rutiner, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, sjekklister, ansatte osv. Dersom du allerede har benyttet deg av denne tjenesten vil du være godt forbedret dersom du får tilsyn. Les mer om systemoppsett her.

– Det hjelper ikke at man er god til å kjøre bil om man ikke har førerkort!

Avdelingsdirektør for sentral godkjenning i DIBK, Steinar Andersen, sammenligner manglende KS-rutiner med kjøring uten førerkort.

Kilde: Byggmesteren.as

I JobBox har alle ansatte med seg hele kvalitetssystemet på mobilen eller nettbrett. Dermed er rutiner og kvalitetssikring tilgjengelig for alle – hele tiden. Dermed kan du som bedriftsleder være trygg på at de ansatte har tilgang til nødvendig dokumentasjon for å fylle lovpålagte krav, både innen PBL og arbeidsmiljøloven.

Prosessen ved bistand til tilsyn

 • Vi får oversendt kopi av tilsynet med oversikt over hvilken dokumentasjon som skal legges frem
 • En av våre rådgivere tar kontakt og avtaler dato og tid for et telefonmøte med delt skjerm
 • Vi lager klar rutiner og går igjennom rutinene sammen med deg
 • Vi viser hvordan sjekklister opprettes, endres og tilpasses prosjekt / tiltak.
 • Vi viser hvordan avvik opprettes og knyttes mot sjekklister og prosjekter
 • Vi viser hvordan sjekklister (med produksjonsunderlag) og avvik skal føres riktig i forhold til PBL
 • Vi sørger for at alt DiBK etterspør er oppdatert i styringssystemet
 • Dere får noen dager/uker til å utføre nødvendige endringer eller innhente dokumentasjon om nødvendig, før vi tar en ny samtale og gjennomgang på endringer dere har jobbet med i mellomtiden
 • Vi ser på sjekkliser og avvik som er ført, for å se at utførelse er riktig
 • Nødvendige justeringen vil bli utført
 • Vi oppsummerer og går igjennom alt som skal sendes eller overleveres DiBK
 • Vi følger opp i hele prosessen frem til DiBK har avsluttet tilsynet, og evt. rådgir endringer som er nødvedig

Be om vurdering av tilsyn

Fyll ut skjema for en faglig vurdering. En av våre rådgivere vil se over saken og vurdere omfang og kostand. Vurderingen er kostnadsfri.

 • Dra og slipp filer her, eller
  For å kunne vurdere omfanget av arbeidet er det en stor fordel å få oversendt tilsynsdokumentet dere har mottatt fra DiBK.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eksempler på tilsyn

Vi tilbyr bistand til tilsyn i byggesak fra DiBK

Varsel om dokumenttilsyn
Ordinært tilsyn der DiBK i første omgang ber om å få tilsendt dokumentasjon på e-post. Typisk dokumentasjon som etterlyses kan være:

 • Beskrivelse av kvalitetssikring
 • Dokumentasjon på kvalitetssikring
 • Vurdering og styring av tilknyttede foretak
 • Rutiner for avviksbehandling med dokumentasjon (eksempler)

Varsel om stedlig tilsyn
Ordinært tilsyn på besøk hos bedriften og dokumentasjon gjennomgås på stedet. Dokumentasjon som må legges frem er stort sett det samme som ved vanlig dokumenttilsyn, men gjerne i tillegg:

 • Sjekklister fra to ulike tiltak for f.eks. kvalitetssikring av utførelsen
 • Rutiner for kvalitetssikring av eget arbeid
 • Rutiner for dokumenthåndtering
 • Organisasjonsplan
 • Revisjonslogg
 • I tillegg må foretaket være forbedret på å legge frem dokumentasjon som ikke er avtalt på forhånd.

Advarsel etter tilsyn
Avvik og mangler som avdekkes i tilsynet vil bli varslet, og bedriften vil få en advarsel med mangler som må rettes opp i. DiBK vil vurdere ny dokumentasjon og vurdere videre gang i saken. Dersom ettersendt dokumentasjon blir godkjent vil dette også bli etterspurt ved en fornyelse av sentral godkjenningen.

Varsel om tilbaketrekk
Ved større og alvorlige mangler og brudd på regelverket vil DiBK varsle om å trekke tilbake sentral godkjenning. Da vil foretaket miste sin ansvarsrett.

Avslutning av tilsyn
Ut i fra hvilken grad tilsynet har blitt utført, avsluttes tilsynet med en konklusjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra foretaket iht. etterspurt dokumentasjon. Dersom dokumenttilsynet er godkjent og tilfredsstillende vil bedriften få dokumentasjon på dette.