Oppretthold krav til kvalitetssikring med et digitalt og mobiltilpasset styringssystem!

Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha
skriftlige rutiner for kvalitetssikring
som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold
av plan- og bygningsloven.

kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

JobBox styringssystem

«JobBox» inneholder både internkontroll / HMS og kvalitetssystem (kvalitetssikringssystem) med sjekklister og andre dokumenter knyttet opp mot din bransje, samt alt du trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav.

Med vårt styringssystem har du det rette verktøyet du trenger for kvalitetssikring i dine byggeprosjekter.

JobBox styringssystem er nettbasert og svært brukervennlig. Vi tilbyr også systemoppsett, gjennomgang og tilpasning av JobBox til ditt firma, slik at du utfyller krav til dokumentasjon som kreves i søknadspliktig arbeid (plan- og bygningsloven). Samtidig gir gjennomgangen deg en god innføring i hvordan bruke styringssystemet for en mer effektiv arbeidshverdag.

Jeg vil vite mer, kan dere kontakte meg?

Innhold og verktøy i JobBox KS

Prosjekter

Opprett prosjekter enkelt fra PC eller mobiltelefon, legg til deltakere, dokumenter og tegninger, og deleger oppgaver og ansvar til de ansatte. Prosjektet kan også låses og kun gjøres synlig for deltakere som er lagt til i prosjektet. JobBox har også oppslag mot kartverket og Brønnøysundregistrene for rask innhenting av både kunder, adresser og gårds- og bruksnummer.

Dokumenter

Last opp dokumenter direkte til prosjekt. Du kan laste opp bilder direkte fra mobilkamera. JobBox støtter også å vise Word, excel og tekstdokumenter direkte i nettleseren.

Firmalogo på alle dokumenter

Du kan enkelt legge inn firmalogo og firmainformasjon slik at dette automatisk kommer med på alle utskrifter.

FDV dokumentasjon

Ved å samle all relevant dokumentasjon i prosjektet, kan du også enkelt lage en samleutskrift av all dokumentasjon. Du kan også enkelt legge til prosjekt info og innholdsfortegnelse. Firmainfo og logo kommer automatisk med. Du kan samle utskrift fra hele dokument delen i prosjektet, og i tillegg hente inn fra avvik, SJA, RUH med mer.

Prosjekt loggbok

Prosjektet har også en loggbok der man kan føre korte beskjeder underveis. Det er nyttig for andre som kommer inn i prosjektet og kan lese seg opp på hva som har blitt utført og evt. viktige tilbakemeldinger fra andre arbeidere.

Byggeblanketter

Vi har samlet de mest brukte byggeblankettene for ansvarsrett og byggesøknad. Blankettene får autoutfylling fra oppdragsadresse, og deler info på tvers av blankettene for en effektiv utfylling.

E-post arkiv

Mye av kommunikasjonen i et prosjekt går gjerne på e-post. Vi har laget en «dra og slipp» funksjon som gjør at du kan lagre e-post i prosjektet, inkludert alle vedlegg. Hvis det er flere som arbeider på et prosjekt så kan dette være et fint sted å dele e-post informasjon istedenfor å sende frem og tilbake til hverandre.

Tilknyttede foretak

I prosjektet legger du inn alle andre selskaper som skal jobbe på samme prosjekt. På den måten har alle som jobber i prosjektet oversikt over hvem de evt. skal kontakte dersom noe oppstår, og det er også raskt å legge frem dokumentasjon ved forespørsel.

Språk

JobBox meny og innhold er tilgjengelig på flere språk, og dokumenter og sjekklister kan også oversettes på direkten til andre språk ved hjelp av google translate.

Sjekklister

JobBox har et eget verktøy for utfylling av sjekklister, spesielt laget for mobil. Du kan også opprette, redigere og revidere (med full versjonshistorikk) sjekklister fra bedriftens «egne maler». Sjekklisten kan delegeres en ansvarlig, og på alle sjekkpunkter kan du legge til kommentar, bilder og opprette avvik som sendes direkte inn i avvikssystemet.

Verktøy for RUH

JobBox har et eget verktøy for registrering av RUH (Rapport for Uønskede Hendelser) som enkelt er tilgjengelig for alle ansatte på prosjektet. Å registrere en RUH er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera å legge ved bilder.

Verktøy for Avvik

JobBox har et eget verktøy for registrering av avvik. Alle selskaper som jobber i byggebransjen skal ha et system for registrering og håndtering av avvik. Å registrere en avvik er gjort på få minutter, og kan gjøres direkte på stedet med bruk av en mobiltelefon. Du kan også bruke mobiltelefonens kamera for å legge ved bilder.

Verktøy for SJA (Sikker Jobb Analyse)

JobBox har et eget verktøy for registrering av SJA, og det kan raskt og enkelt gjøres på stedet ved bruk av en mobiltelefon. Du kan legge ved bilder, og alle deltakere kan signere på stedet før oppgaven starter.

Lag oppgaver

JobBox har et eget verktøy for registrering av oppgaver. Her kan du opprette oppgaver til de ansatte, der én eller flere kan være involvert. Oppgaven havner i oppgavelisten til de involverte, samt oppgavelisten i prosjeket, og forsvinner ikke før oppgaven er utført.

Automatisk oppgaveliste

Alle hendelser som en ansatt blir ansvarlig for, havner i den ansattes oppgaveliste. Dersom et avvik blir opprettet, havner det i oppgavelisten, og forsvinner ikke derfra før avviket er lukket. Når avviket er lukket blir oppgaven automatisk markert som utført i den ansattes oppgaveliste.

Kartleggingsverktøy med sjekklister

Ved å bruke sjekklisteverktøyet i JobBox kan du utarbeide dine egne kartleggingsverktøy i ditt HMS og internkontrollarbeid. Typiske kartlegginger er fysiske arbeidsforhold, daglig drift, kontroll av anlegg og utstyr, samt vernerunder dersom virksomheten har krav til dette.

Risikovurdering

JobBox har et eget verktøy for utarbeiding av risikovurderinger. Alle risikoforhold vurderes med sannsynlighet og konsekvens, og følges opp ved å evaluere risikoen og dermed avgjøre om og hvilke risikoreduserende tiltak som skal utføres. Alle tiltak kan tildeles en ansvarlig, som vil vises i oppgavelisten til den ansatte.

Varslinger på SMS/E-post

JobBox sitt varslingssystem kan enkelt tilpasses etter ønske. Vi har allerede laget mange hendelser, som du og dine ansatte kan velge å motta. Hendelser vil alltid vises i JobBox sitt varslingssenter, men du kan også velge å motta viktige hendelser på SMS og/eller e-post. En hendelse er for eksempel at en RUH har blitt opprettet, eller at du er ansvarlig for å utbedre et avvik, eller fylle ut en sjekkliste for vernerunde. Du varsles umiddelbart.

Vi har egne dedikerte KS rådgivere som kan bistå deg i arbeidet med å tilpasse KS systemet til din bedrift.

Vi vet at mange står fast når HE, UE, DiBK eller arbeidstilsynet ber om dokumentasjon, og det er dette vi skal hjelpe deg med å få på plass.

Dette gjøres ved å gå igjennom alle dokumenter og rutiner bedriften har, slik at vi får satt dette i system i JobBox, slik at dere kan jobbe effektivt og få god dokumentasjon ved minst mulig arbeid i systemet.

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang:

Vis verden at du bruker JobBox som ditt styringssystem!

Her kan du laste ned JobBox logo for bruk i din markedsføring.

Meny