OBS!

Vi har lansert et helt nytt moderne internkontroll / HMS system – JobBox – som erstatter dagens system.

Klikk her for å lese om JobBox!

OBS!

Hvem skal ha internkontroll?

Alle virksomheter skal ha et internkontroll / HMS system, uavhengig av hvilken bransje man jobber i, for å følge myndinghetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Samt alt du trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvre myndigheters krav.

Vi har stort fokus på brukervennlighet og fleksibilitet, og har derfor plassert vårt system i “skyen”. Internkontroll/HMS systemet er nettbasert, og det eneste kravet for bruk er tilgang til internett. Du gjør alle oppdtaringer i nettleseren din. Det er ingen nødvendighet med installering av programvare på din PC. Alle oppgraderinger og endringer vi gjør blir automatisk endret for deg neste gang du logger inn. På denne måten er vårt internkontroll/HMS fleksibelt og fremtidsrettet.

Internkontroll/HMS i perm

Vi tilbyr også internkontroll/HMS i papirbasert form, levert i perm. Dette kan være aktuelt for de som av forskjellige grunner ikke kan benytte seg av den nettbaserte utgaven.

Ta kontakt for mer informasjon vedrørende internkontroll/HMS i perm.

Eller ring oss på tlf. 53 00 26 30

internkontroll system fra total kontroll

Vi leverer et komplett HMS/internkontroll system:

 

Inneholder maler og eksempler på dokumentasjon det stilles krav til i internkontrollforskriften. Dokumentene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 

Inneholder maler for fastsettelse av mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig ved forespørsel fra arbeidstilsynet. Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt ved å fylle inn informasjon i systemet.

 

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

 

Legge inn oversikter over instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l.

 

Kartleggingsverktøy for farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

 

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

 

Skade og ulykkeregistrering kan knyttes opp mot et bestemt prosjekt i kvalitetssystemet.

 

Et oppdatert system hjelper deg å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

 

Tilgang til kontinuerlig oppdaterte lover og forskrifter.

 

Rutiner for drift og vedlikehold.

 

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over den daglige drift i selskapet.

 

Last opp egne dokumenter, kontrakter, arbeidsavtaler, godkjenninger og lignende.