fbpx

Vi har satt oss som mål å lansere et helt nytt styringssystem i løpet av 2015

I løpet av året har vi satt oss ned og analysert behovet for videreutvikling av dagens styringssystem. Grunnlaget for dette er basert på:

 • tilbakemelding fra våre kunder
 • tilbakemelding fra bedrifter i bransjen
 • krav fra byggenæringen
 • krav fra offentlige etater

Konklusjonen er kort fortalt at dagens styringssystem er bygget på en teknologi og løsning som ikke gjør det økonomisk hensiktsmessig å fortsette på samme plattform. Å bygge opp fra grunn av vil i det lange løp være mer effektivt og kostnadsbesparende. For å kunne tilby et fremtidsrettet system er dette eneste riktige løsningen.

Hva vil det nye styringssystemet inneholde?

Alle funksjonene som er i dagens system vil også være i det nye systemet, men selvsagt i forbedret utgave. Dette er kun et lite utvalg, men kanskje de viktigeste funksjonene vi har planlagt:

 • Innlogging for alle ansatte. Du som administrator velger hvilken tilgang de ansatte skal ha
 • Alle ansatte har sin egen profil med tilhørende funksjoner
 • Alle ansatte kan tildeles oppgaver og ansvarsområder man hele tiden vil ha oversikt over på sin egen profil
 • Prosjektledere kan velge hvilke av de ansatte som skal være involvert i prosjektene
 • Alle ansatte som er involvert i f. eks.; prosjekter, aktiviteter (aktivitetsplan), oppgaver, signering og godkjenninger av dokumenter, timer, avviksbehandling osv. blir hele tiden varsel når en oppgave har endret status. Varsling kan skje på e-post og/eller SMS.
 • Timeføring i prosjekt. La de ansatte registrere timer de har brukt på prosjekt, basert på hvilken type jobb eller oppgaver man har utført. Muliget for å sette kostpris på arbeidstyper for å hele tiden se hvordan man ligger mot budsjett.
 • Kostnad i prosjekt. Legg til alle utgifter og eksterne kostander i prosjekt. Kan være nyttig å bruke i en anbudsprosess.
 • Timeføring og fravær på ansatte (som ikke er knyttet opp mot prosjekt)
 • Helt ny redigeringsfunksjon for sjekklister. Lagre din egen kopi/mal av en sjekkliste, eller lag dine egne sjekklister
 • Generere prosjektperm med alle dokumenter i et prosjekt
 • Rutine for avvisbehandling/sikker jobb analyse knyttet mot spesifikke prosjekt og ansvarlige, med status og oppfølging i bedriftens handlingsplan. Systemet vil hele tiden sørge for å varsle avvik som ikke er lukket.
 • Send dokumenter på e-post (som PDF vedlegg osv)
 • Utfylling av søknadsblanketter knyttet mot ansvarsrett direkte i prosjektet (uten å måtte laste ned på egen pc)
 • Integrasjon mot NAV iht. sykefraværsoppfølging
 • Integrasjon mot boligmappa.no for å laste opp dokumentasjon direkte til huseier det er utført arbeid på.
 • Inn/ut stempling for tidføring

APP eller mobiltilpasset sider?

Flere etterlyser en APP, noe som tilsier at flere i bransjen etter hvert ønsker å bruke nettbrett og mobiler i sin arbeidsflyt. For 1-2 år siden ville en APP vært eneste valget, men teknologien vokser så raskt at det ikke alltid en APP er den beste løsningen. Vi vil vurdere begge deler fortløpende. Flere aktører velger nå å levere mobiltilpasset sider som er laget spesifikt for nettbrett og mobiler, fordi man får de samme funksjonene som i en APP, og bruksopplevelsen er tilnærmet lik.

Når er nytt styringssystem klart?

Vi har et realistisk mål at systemet skal være klart for eksisterende kunder rundt fjerde kvartal 2015. Det skal være åpent for beta-testing i tredje kvartal 2015.

Vil vi ta i mot innspill fra våre kunder?

Ja!

Vi ønsker at våre kunder skal kunne være med og påvirke utviklingen av det nye systemet – det er tross alt dere som skal bruke det! Når tiden er inne for det, kommer vi til å sende ut en e-post med informasjon rundt dette.

 

Vi takker for din interesse, og håper denne informasjonen vil motivere deg for å fortsatt bruke styringssystem fra Total Kontroll AS.