fbpx

Oppdatert 11.01.2018 (pga. endringer på altinn.no’s nettsider)

OBS! 17.02.2016 Endret altinn.no sitt brukergrensesnitt for delegering av roller. Denne guiden er oppdatert med denne oppdateringen.

Fra 1.1.2016 endret regelverket for søknad om sentral godkjenning. For at vi skal kunne foreta søknaden, trenger vi:

  • Rettighet til å levere søknad for ditt foretak
  • HMS egenerklæring

Her viser vi deg hvordan du skal gå frem for å tildele rettigheter i altinn.no og bestilling av attest.

Gå til www.altinn.no og logg inn. Dersom du har problemer med pålogging må du kontakte altinn.no
Når du har logget inn, sørg for at du velger at du skal representere det firma som skal ha sentral godkjenning.

Klikk på navnet/bedriftsnavnet oppe i høyre hjørne. Fra menyen, klikk på Innstillinger

Du kommer inn på ny side for å gjøre endringer for det valgte firma. Forsikre deg om at du delegerer roller for riktig firma.

altinnsteg2-ny-2018

Du skal nå legge til Total Kontroll AS som virksomhet. Det er viktig at du klikker på Ekstern virksomhet som vist på bildet under. Fyll ut feltene som vist på bildet:

Org. nr.: 996951022
Navn: Total Kontroll AS

Du vil nå få opp Total Kontroll AS som valgt selskap. Klikk på Har disse rollene for å utheve menyen, slik at du kan klikke på Legg til ny rolle.

I listen over alle roller, klikk på pluss ikonet for å legge til Tilgangsstyring og Utfyller / Innsender. Merk de to som vist på bildet, og klikk på Ferdig nederst for å bekrefte delegering.
Til info: tilgangsstyring gir oss kun mulighet å deligere utfyller/innsender-rollen videre til våre saksbehandlere.

Når delegeringen er ferdig får du opp en bekreftelse på at rollene er gitt. Når dette er utført, vil vi kunne søke om sentral godkjenning på vegne av ditt firma inne på DiBK.

For kunder av vårt styringssystem har vi lagt HMS erklæringen inn på revisjonserklæringen, slik at du kan signere begge deler i samme sleng. Hvis du ikke har mottat denne fra oss, eller trenger en ny revisjon, ta kontakt med oss.

 

For andre kunder må dere signere på HMS egenerklæringsskjema. Skjema for dette finner du på regjeringen sin nettside, Last ned her (.rtf filformat)