Ta fagbrev på 1-2-3!

Gå opp i teoretisk eksamen som privatist.

Vi bistår deg med prosessen fra forberedelse til teoretisk eksamen og hele veien til fagbrev. Dette består av en teoretisk del og en praktisk del. Når begge deler er bestått vil du få utstedt fagbrev/svennebrev. Vi ber deg kun om å fylle ut ett skjema og returnere dette til oss slik at vi får den informasjonen vi trenger. Resten av oppmeldingen tar vi oss av.

Det er mange bedrifter som gjerne vil inneha en sentral godkjenning, men mangler fagbrev for å få godkjenningen. Godkjenningen er også et kvalitetsstempel som viser at bedriften har nødvendig erfaring, utdanning og kompetanse til å utføre arbeid innenfor sitt fagfelt. Har du fagbrev, holder dette til å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.

Målet er å få sentral godkjenning. Vi kan bistå deg hele veien!

Privatist

En privatist er en som melder seg opp til eksamen uten å være elev i faget. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget, men du avlegger en privatisteksamen for å dokumentere dine kunnskaper. Du kan arbeide med faget på egen hånd eller delta på kurs. Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

  • Dette er en åpen bok prøve, der kandidaten har lov å ha med seg lærebøker og andre hjelpemidler.
  • Det er ingen krav til utdanning eller arbeidserfaring for å gå opp til teoretisk eksamen.
  • For å bestå, må kandidaten oppnå en karakter fra 2 til 6. Karakter 1 er stryk.

Hva vi kan tilby

  • Vi kan tilby bistand med forberedelse til eksamen i form av tidligere eksamensoppgaver og oversikt over hvilke lærebøker som er av relevanse i ditt eksamensfag.
  • Vi henter inn alle nødvendige opplysninger og tar oss av oppmeldingen til eksamen.
  • Vi gjør vårt beste for at du kan avlegge prøven i ditt nærområde, eller hvor det passer deg best.
  • Vi hjelper med å finne rette fag og veileder i forhold til hva som er den beste måten å gå frem på for å få den kompetansen du ønsker.

Vil du vite mer? Ta kontakt via skjema:

Eller kontakt oss på tlf:  53 00 26 30

Meny