Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013.

Behovet for bedrifter med godkjenning for gjennomføring av kontroller har økt betraktelig. Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Kontrollområder som omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll:

Tiltaksklasse 1

 • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
 • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

 • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet
 • Våtrom, men kun for boliger

For mer utfyllende informasjon klikk på informasjonshefte i menyen til høyre for å laste ned dokument.

Total Kontroll har lang erfaring i bistand av søknad om sentral godkjenning.

Ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg i å bli godkjent som uavhengig kontrollør.

Behov for ny kompetanse rundt uavhengig kontroll?

Ta vårt kurs i uavhengig kontroll. Les mer om kurset her.

Les mer utfyllende info hos Direktoratet for Byggkvalitet sin hjemmeside.

Hvorfor bli uavhengig kontrollør?

Det er kun fordeler som uavhengig kontrollør:

 • Økt oppdragsmengde
 • Økt omsetning

Hvilke kompetansekrav kreves for å få sentral godkjenning som kontrollforetak for uavhengig kontroll?

Foretakene må:

 • Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
 • Ha et styringssystem som er tilpasset kontrollfunksjonen, det får du hos oss!
 • Vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.
Meny