Verneombudskurs

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Arbeidsmiljølovens § 6-1 fastsetter foretakets plikt til å velge verneombud.

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Vårt verneombudskurs dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Kurset inneholder:

  • Roller i arbeidsmiljøarbeid
  • Verneombudsarbeidet i praksis
  • Systematisk HMS-arbeid for verneombud
  • Sykefraværsarbeid for verneombud
  • HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 – 5.8 i internkontrollforskriften)
  • Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO, AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet

Hvem passer kurset for?

  • Den/de som er valgt eller påtenkt rollen som verneombud i foretaket.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er et selvstudie som foregår via internett. Du får tilgang til all studiemateriell du trenger, og kan selv velge når du vil starte studiet, og hvor lenge du ønsker å studere om gangen. Dette er en meget fleksibel løsning der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Hva trenger jeg for å ta kurset?

En PC eller Mac med tilgang til internett og en nettleser.

Hvor lang tid tar kurset?

Du bestemmer selv eget tempo for studien, men selve prøven må gjennomføres på 30 minutter. Dersom du ikke består prøven første gang, kan du når som helst ta prøven på nytt helt til du består. Du har hele tiden tilgang til studiemateriell slik at du kan repetere både før og etter at prøven er bestått.

Ved bestått prøve vil du få tilsendt kursbevis

Nettbaserte kurs fra Total Kontroll er en fleksibel løsning for selvstudier der du selv tilrettelegger kurset etter dine egne premisser.

Jeg vil vite mer:

Eller kontakt oss på tlf:  53 00 26 30

Meny